Vision

Syfte

Vi vill skapa en konferens där människor i olika åldrar får möjlighet att komma samman, möta Gud och växa i sin tro. Vi vill genom att skapa en konferens i Storstrands eget namn bygga upp ett varumärke som människor känner igen från år till år, något som kan växa och utvecklas med tiden.

Mål

Vi vill att denna konferens ska leda till att människor växer i sin kristna tro, sin personliga relation med Jesus och sin vilja att leva i ett lärjungaskap.

Vi vill att Storstrandskonferensen ska växa år från år och byggas upp genom bön och Guds ledning. Målet är att detta ska bli en helg som människor vill vara med på och prioritera, att man skriver in det i sina sommarplaner för att säkert kunna var med.

Vi vill att det ska finnas tre olika spår på denna konferens; barn, ungdomar och övriga. Målet med detta är att alla ska känna att det finns någonting för dom. Vi vill dock inte att det är helt separata program, utan att de olika programpunkterna vävs in i varandra och seminarier (spår) profileras på olika sätt för att passa olika åldrar. Vi strävar efter känslan av att vara tillsammans, gammal som ung och samtidigt ska varje grupp kunna identifiera sig med sin egen grupp.