21 - 24 juli 2022
Storstrandkonferensen 2022
Kom Jesus kallar

Jesus ser dig och han säger: Kom och följ mig. Han kallar på dig.

Han kallar dig till efterföljelse till hans ära, ett liv i lärjungaskap. Han har utvalt dig att tjäna honom. Du får komma precis som du är, lägga allt du har inför hans kors och leva i förlåtelsen.

”Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det.” 

Matt 10:38-39

VÅR VIsion

Vi vill skapa en konferens där människor i olika åldrar får möjlighet att komma samman, möta Gud och växa i sin kristna tro.

Vi vill att det ska finnas tre olika spår på denna konferens; barn, ungdomar och övriga. Målet med detta är att alla ska känna att det finns någonting för dom. Vi vill däremot inte att det är helt separata program, utan att de olika programpunkterna vävs in i varandra och seminarier (spår) profileras på olika sätt för att passa olika åldrar. Vi strävar efter känslan av att vara tillsammans, gammal som ung och samtidigt ska varje grupp kunna identifiera sig med sin egen grupp.

Vår längtan är att konferensen ska växa år från år och byggas upp genom bön och Guds ledning.