Valbara spår

Under fredag och lördag finns möjlighet att var med och fördjupa sig i olika ämnen genom att delta i de olika spåren. Spår väljs enkelt på plats under konferensen. 

Fredag

Seminarium: Vänskap - Guds arbetsmetod. 

Stojan Gajicki. Paus för fika. 

FamiljeKRIK - utflyckt till Eliasgrottan.

Lördag

Seminarium: Kärlek och sanning - det äkta paret. 

Stojan Gajicki. Paus för fika. 

Aktiviteter med KRIK